Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Formularz do konsultacji planowanego projektu modernizacji Kopca Kościuszki

Szanowna Pani/Panie,

Muzeum Kościuszkowskie i Kopiec Kościuszki przygotowuje się do złożenia projektu inwestycyjnego w ramach Programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027”, Działanie 7.1. „Infrastruktura kultury i turystyki kulturowe”.

Projekt łączył będzie prace inwestycyjne z działaniami kulturalnymi i edukacyjnymi, które będą realizowane w nowej i zmodernizowanej przestrzeni.

Ze względu na chęć włączenia w proces projektowania zmian strony społecznej, prowadzone są szerokie konsultacje projektu w zakresie: rozwiązań projektowych, nowej oferty kulturalnej oraz nowej oferty edukacyjnej.

W tej ankiecie jest 11 pytań.
Pytania główne

Na ile wg Pana/i zaprojektowany generalny remont Kopca Kościuszki jest potrzebny i przyczyni się do poprawy funkcjonowania instytucji?

Jakie wg Pana/i inne rozwiązania infrastrukturalne byłyby przydatne dla usprawnienia działania Kopca?

 

Czy w Pana/i ocenie rozwiązania projektowe (np. audiodeskrypcje, pętle indukcyjne, sprzedaż biletów on-line) są wystarczające, aby umożliwić zwiedzanie Kopca osobom ze szczególnymi potrzebami (np. osobom z niepełnosprawnościami, osobom niewidomym i słabowidzącym, osobom słabosłyszącym, seniorom)?

Jakie dodatkowe rozwiązania mogłyby pomóc tym osobom w zwiedzaniu Kopca?

 

Na ile zaplanowane działania kulturalno-edukacyjne wydają się być atrakcyjne dla odbiorców? Co można w nich zmienić, dodać?

Czy planowane działania kulturalno-edukacyjne mają potencjał przyciągnięcia do instytucji turystów oraz osób, które dotychczas jej nie odwiedzały?

Czy Pana/i zdaniem działania kulturalno-edukacyjne przyczynią się do zwiększenia odwiedzin przedstawicieli grup ze szczególnymi potrzebami (np.  osób z niepełnosprawnościami, osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi, seniorów)?

Czy ma Pan/i propozycje innych działań kulturalno-edukacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami?

Metryczka
(To pytanie jest wymagane)
Płeć
(To pytanie jest wymagane)
Wiek
(To pytanie jest wymagane)
Wykształcenie
(To pytanie jest wymagane)

Miejsce zamieszkania (proszę wpisać)

(To pytanie jest wymagane)

Przynależność do grupy (proszę wskazać wszystkie właściwe)